Onze Stelten

Over de ganse wereld zijn er verschillende modellen van stelten die we globlaal gezien kunnen opdelen in twee grote families.

De eerste is die van de stelten die vastgemaakt worden aan de benen en die zo de handen vrij laten voor de gebruiker. Dit type van stelten is ideaal voor lange en snelle wedstrijd of voor bepaalde vormen van dans of acrobatie.

De stelt van landaise is een typisch voorbeeld hiervan.

franse stelten

De tweede familie groepeert de stelten die vastgehouden worden met de armen en handen en waarbij de voet rust op een steun.

Het verwondert ons ook niet dat de Naamse stelten tot deze tweede familie behoren. Deze zijn beter aangepast aan het steekspel en geeft de mogelijkheid om van de stelt te stappen in geval van een val.

stelten van Namen, al meerdere eeuwen onveranderd

De huidige strijd stelten zijn bijna 100% identieke kopies van een zeer oud model dat bewaard wordt in het “Musée de Groesbeeck de Croix” in Namen. Doch werden er kleine aanpassingen uitgevoerd.

Meer uitleg over de Naamse gevechts stelten: 

  • De rieten handvaten die ooit de stelten versierden werden verwijderd omwille van hun fragiliteit en de evolutie in de gevechtstechnieken. 
  • De Naamse stelten zijn 202 cm hoog.
  • Een typisch element van onze gevechts stelten is de metalen boog op het uiteinde van de steun die in contact komt met de stelt.
  • Dankzij deze boog, kan de steltenloper zijn voet makkelijker tegenhouden zonder hem vast te maken aan de stelt zelf. De steun bevindt zich op 84 cm van de grond.
  • Helemaal onderaan bevindt er zich een metalen bescherming op het uiteinde, om zo de slijtage tegen te gaan en een betere grip te geven op bepaalde ondergronden.