ERFGOED VAN DE MENSHEID

ERFGOED VAN DE MENSHEID

PATRIMONIUM VAN DE MENSHEID

Op 16 december 2021, ter gelegenheid van de zestiende sessie van het Intergouvernementeel Comité voor de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, heeft UNESCO het steekspel op stelten van Namen ingeschreven op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.

GESCHIEDENIS VAN DE ERKENNING

Het steekspel op stelten van Namen is zowel een zeer oud erfgoed als een levend stuk hedendaagse Namen-identiteit. Dit is het geschenk dat de Namenaars altijd hebben aangeboden aan vooraanstaande bezoekers. Het is ook en vooral een hoogtepunt van de Namen-feesten, in het bijzonder de feesten van Wallonië.

 

Dit erfgoed hebben we de plicht om het door te geven, te beschermen en te versterken.

 

In 2016 startte de vereniging van steltenlopers, gesteund door zowel burgers als vele Namenverenigingen, het proces om het steekspel op stelten van Namen op te nemen op de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

 

Dit proces heeft veel hoogtepunten gehad, zoals de meer dan 27.700 handtekeningen verzameld door de steunpetitie of de organisatie van de rondetafelgesprekken. Het was een gelegenheid om diepgaand na te denken over de praktijk van het steekspel als erfgoed, over de risico’s die erop wegen en over de initiatieven die genomen kunnen worden.

 

Gedreven door de steun van de bevolking werd het steekspel op stelten van Namen in december 2021 op de lijst van UNESCO geplaatst.

©Skuds – Simon Fusillier

BEDANKT !

Onze hartelijke dank aan al diegenen die, in verschillende hoedanigheden, hebben bijgedragen aan de registratie van het Namensteekspel

Broederschap tussen steltlopers: met de vrienden van de Kagbema Verening (Togo) en de Hong Yang (Maleisië) in 2011 in Namen